Emma-Lina Löflunds slutseminarium
 
Diskussion av Emma-Lina Löflunds avhandlingsmanus  Myth and History in M. Vološin's Neopalimaja Kupina

Opponent: Professor Nikolaj Bogomolov, MGU, Moskva

Språk: Ryska och engelska

VARMT VÄLKOMNA!