Högre seminariet i polska

Halvtidsseminarium  (via Zoom)

Lisa Mendoza Åsberg lägger fram den teoretiska delen av sin avhandling med den preliminära titeln Den dubbla rösten: representerat tal i översättning mellan polska och svenska.

Diskutant: Docent Cecilia Schwartz, Romanska och klassiska institutionen, SU

Länk till Zoom-mötet:

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69461724752

*
Avhandlingen utgörs av två studier med en gemensam nämnare: representerat tal i skönlitteratur översatt från svenska till polska och vice versa. Den text som ska presenteras på seminariet består av tre kapitel:

• Ett mer allmänt teorikapitel där avhandlingens två delar behandlas övergripande.
• Teorikapitel till delstudie 1.
• Teorikapitel till delstudie 2.

Delstudie 1 är en kvantitativ/kvalitativ korpusstudie av anföringsverb med utgångspunkt i stilistiska normer om upprepning kontra variation beträffande dessa verb, vilkas funktion är att introducera direkt anföring i den litterära texten. Materialet utgörs av en parallellkorpus av verk i översättning till och från polska från ca år 2000 och framåt.

Delstudie 2 är en kvalitativ studie som behandlar den form av representerat tal som utgörs av fri indirekt anföring (erlebte Rede), med särskilt avseende på reducering av narrativa röster. Materialet består av käll- och måltexter från 1900 och framåt.