Slutseminarium

Arthur Edgren

Nominala bisatser i ryskan – en korpusundersökning. 

Länken till seminariet kommer att publiceras på denna sida den 3 juni 10.45 och den kommer även meddelas tidigare per brev.

Respondent: Arthur Edgren

Opponent på slutseminariet: prof. em. Lennart Lönngren

Avhandlingstexten kan fås av doktoranden på skriftlig begäran. 

Resumén bifogas

Zoom-länk