Erasmusstudent Maria Skoczyńska från Adam Mickiewiczs universitet i Poznań försvarar sin magisteruppsats i polska:

Ironia Zuzanny Ginczanki

Opponent: Agnieszka Jakubik (doktorand, Warszawas universitet)

Examinator: Prof. Maria Zadencka

Handledare: Dr Renata Ingbrant

Språk: Polska

Uppsatsen går att ladda ner som pdf-fil, se nedan.

Inbjudan till seminariet skickas via mejl. Anmäl ditt intresse till renata.ingbrant@slav.su.se .

 

Zuzanna Ginczanka 1938 (?). Källa: Wikimedia Commons