Ingrid Lindgren Andrén lägger fram sin uppsats ”Inte ett dugg eller bara nästan inte – en korpusanalys av partikelkonstruktioner i tjeckiskan”.

Handledare: Tora Hedin
Opponent: Thomas Samuelsson
Examinator: Ludmila Pöppel.