Lars Kleberg: Samtal i Moskva om Marina Cvetaevas översättningar

”Att dikta är att översätta” (”Dichten ist nachdichten”) skrev Marina Cvetaeva en gång till Rainer Maria Rilke. Hon växte själv upp i en flerspråkig miljö där det parallellt med ryskan fanns andra språk, framför allt tyskan. Flera språk finns på olika sätt närvarande i hennes diktning. I emigration i Frankrike på 1930-talet översatte hon till franska både dikter av Puškin och egna texter. Efter återvändandet till Sovjetunionen 1939 blev översättningarna hennes enda levebröd. Hon utförde betydande tolkningar till ryska av Baudelaire, Lorca och andra poeter som kom att publiceras först långt efter hennes död. 

Ett urval av Cvetaevas översättningar med förord av Vjač. Vs. Ivanov utkom i Moskva 1967 (Просто сердце) och en del av dem inkluderades i den stora utgåvan av hennes verk från 1994–1995. Nyligen har man i Moskva publicerat en fullständig samling av alla poetens kända översättningar, betitlad В лучах рабочей лампы (Moskva: Boslen – Institut perevoda 2019, 559 s.). I de utförliga kommentarerna presenterar olika forskare nya fynd om Cvetaevas arbete som översättare. Boken presenterades nyligen på Cvetaeva-museet i Moskva och på seminariet redogörs för bokens innehåll och en del av det som diskuterades vid lanseringen.

Lars Kleberg är professor em. i ryska vid Södertörns högskola, huvudredaktör för Svenskt översättarlexikon , översättare av rysk litteratur (främst Tjechov) och  litteraturforskare med en lång rad publikationer inom ett brett fält. Senaste monografier: Vid avantgardets korsvägar: om Ivan Aksionov och den ryska modernismen (Natur & Kultur, 2015), Tjechov och friheten. En litterär biografi (Natur & Kultur 2010).