Dr Beata Terka, Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Uniwersytet Jagielloński 

Workshop: Aspekt polskiego czasownika (w czasie przeszłym) – wyzwanie dla uczących się języka polskiego jako obcego.

 

Språk: polska

Warsztat poświęcony jest aspektowi polskiego czasownika ze szczególnym uwzględnieniem istoty dokonaności i niedokonaności, której zrozumienie umożliwia odpowiednie i skuteczne używanie odnośnej kategorii w mówieniu i pisaniu w języku polskim.

Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość przypomnienia sobie, jak również częściowego zweryfikowania najważniejszych kontekstów użycia czasowników perfektywnych i imperfektywnych oraz wykorzystania powtórzonych informacji w praktyce. Interesujące ćwiczenia komunikacyjne, wymagające właściwego użycia odnośnej kategorii, pozwolą uczącym się na swobodniejsze posługiwanie się czasownikami dokonanymi i niedokonanymi. Ze względów technicznych przygotowane materiały ograniczą się do kategorii aspektu polskiego czasownika w czasie przeszłym.

 

Beata Terka – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy „Słowiański aspekt polskiego czasownika jako problem przekładu polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. W. Cockiewicza (Wydział Polonistyki UJ, 2018). Uczy cudzoziemców języka polskiego – prowadzi zajęcia z podsystemów i sprawności w Centrum Języka i Kultury Polskiej w