Foto av Jana Hilding.
Jana Hilding

Jana Hilding lägger fram sin kandidatuppsats i ryska.

Titel: 

Lingvistisk analys av den ryska politiska anekdoten under 2000-talet: genreförändring? 

 

Opponent: Lars Wålinder

Examinator: Tora Hedin

Handledare: Ludmila Pöppel