Emma-Lina Löflund lägger fram slutkapitlet "The Poet as Chronicler and Conjurer of the Russian History" i avhandlingen med arbetstitel "Myth and History in M. Vološin's Neopalimaja Kupina".

Diskussant: Irina Karlsohn (Högskolan i Dalarna)