Erasmusstudent Marta Gładych (Adam Mickiewiczs universitet i Poznań) lägger fram sin magisteruppsats i polska.

 

Titel: Eli, Eli Wojciecha Tochmana. Tekstowe i obrazowe przedstawienie Innego

 

Opponent: Maria Skoczyńska

Handledare: Renata Ingbrant

Examinator: Maria Zadencka

 

Språk: polska