Johanna Ryberg

Johanna Ryberg försvarar sin kandidatuppsats ”Putin – mem och åter mem. Från krabba till tsar, från stålmannen till duva”.

Opponent: Aleksa Aleksic
Examinator: prof. Anna Ljunggren

Uppsatsen finns att hämta på hyllan i korridoren på plan 4