Slutseminarium: Larisa Korobenko

Avhandlingens titel: "Den svenska samlingen av medeltida kyrkoslaviska pergamentsfragment. En paleografisk och typologisk undersökning”

Opponent: FD Thomas Rosén