Det hålls onsdagen den 13 november 13:00–15:00 i K-rummet, E439.

Tora Hedin presenterar sin forskning "Artighet i tjeckiska och svenska – en kontrastiv studie.”

Varmt välkomna!

Luda