Doktorand Lisa Mendoza Åsberg presenterar ett avhandlingsavsnitt:

Enformighet kontra övertydlighet. Översättning av anföringsverb från svenska till polska.

Diskutant: Docent FD Tora Hedin