Andrej Jurov, internationell människorättsförsvarare håller föreläsningen "Mänskliga rättigheter och samtida utmaningar"

Andrej Jurov har lång erfarenhet av att arbeta för mänskliga rättigheter i Ryssland och närliggande länder, samt att utbilda unga inom mänskliga rättigheter.
Föreläsningen kommer att behandla områden så som situationen för mänskliga rättigheter i Ryssland och andra postsovjetiska länder, globala försvarsmekanismer för mänskliga rättigheter, nya utmaningar i en digital tid, samt nytt hopp och nya former av solidaritet.

Alla intresserade välkomna!

----

Föreläsningen sker i samarbete med Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter