Allmän föreläsning

Ludmila Pöppel:

Den ryska anekdoten under 1900- och 2000-talen