Aleksa Aleksic

Aleksa Aleksic försvarar sin kandidatuppsats i ryska:

Satser med pronominet man i ryska måltexter. En komparativ studie

Opponent: Jesse Juopperi
Examinator: Tora Hedin
Handledare: Nadezjda Zorikhina Nilsson

Uppsatsen finns att hämta på hyllan vid expeditionen, v.4. från den 8 oktober