Allmän föreläsning

Yulia Valieva, St. Petersburg State University

The Saigon cafe in Leningrad (1960-s-1980-s)

+ visning av en film om Viktor Tsoj

---

Yulia Valieva är gästforskare inom universitetets utbytesprogram och kommer att vara vid institutionen 1–15 oktober 2019. Hennes forskningsintressen omfattar bl.a. modern rysk poesi ( OBERIU-gruppen, särskilt Aleksandr Vvedenskij, och Petersburgspoesi 1950-1990) och den sena sovjettidens inofficiella kultur.