Allmän föreläsning

Kajsa Öberg Lindsten, hedersdoktor vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI):

Att översätta Svetlana Aleksijevitj

OBS Lokal: D480

-----

Kajsa Öberg Lindsten (f. 1953) är översättare och litteraturkritiker. Bland dem hon översatt från ryska finns nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj och litteraturforskaren Michail Bachtin, vars verk bland annat har påverkat dagens översättningsvetenskap. För sitt arbete med Andrej Platonovs roman ”Tjevengur” fick hon 2016 Författarförbundets pris Årets översättning. Hennes översättningar från ryska och franska har publicerats på bland annat Daidalos, Anthropos och Ersatz.