Doktor Lenka Ptak, Universytet Wrocławski, föreläser om sin forskning och erfarenhet av korpuslingvistiska metoder för andraspråksinlärning:

The influence of linguistics corpus research on foreign language learning/teaching – examples from the Czech National Corpus

Språk: engelska.