Hans Andersson försvarar sin avhandling Något betydelsefullt: Leonid Dobyčins möten bortom orden i den sovjetiska samtiden för avläggande av filosofie doktorsexamen i slaviska språk. Opponent blir professor Ingunn Lunde, Universitetet i Bergen.

Avhandlingen kan laddas ner i sin helhet från Diva.