“From the Union of Lublin to the European Union”
The 450th Anniversary of The Union of Lublin

The Treaty of Lublin 1569
The Treaty constitutes one of the most important acts of law in Central European history. Its ideas formed political thinking in that part of Europe not only in pre-modern times but for a long time to come. The union between the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania began as a personal union in 1384 which was to last for 409 years. In 1569, it was transformed into a real union by the Treaty of Lublin. The way in which the Treaty uses the Polish word for ‘state’ “is recognisably modern” and its “notably radical formulations” (Robert Frost) about ‘one common Republic’ and one ‘people’, i.e. a civic nation that could encompass two different states and two separate nations are worth a closer look today.

During the seminar we shall discuss the historical background of the Treaty and its consequences, as well as the return of “the idea of the Union of Lublin” in the 20th and 21th centuries in debates on federalism, the unitary state and the European Union.

Piotr Wawrzeniuk (PhD, History, Swedish Defence University, Stockholm)
The Making of the Union of Lublin: Its Reasons, Circumstances, and Consequences

Maria Zadencka (Professor, Polish Language and Literature, Stockholm University)
The Romantic Vision: The Return of the Idea of the Jagiellonian Union in Literature and Political Concepts Concerning the European Order
 
Mirosław Filipowicz (Professor, History, John Paul II Catholic University of Lublin)
A Lesson for Today? What Is Left and What Can We Learn Studying the Old Union and the History of the Old Commonwealth

*

Seminariet organiseras i samarbete med Polska institutet och Polska lärarnas förening i Sverige.

Mirosław Filipowicz, historiker med fokus på den ryska (och den amerikanska) historiografin samt på Öst- och Centraleuropas historia. Han är co-ordförande i Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych (Polsk-ryska gruppen för svåra ärenden). Gruppen består av polska och ryska forskare och experter och tillsattes av de bägge staterna 2002 för diskussion om de mest angelägna och problematiska ämnena, relaterade till ländernas historia. Fram till 2018 var han direktör för Öst- och centraleuropainstitutet.

Piotr Wawrzeniuk, historiker, disputerade vid Södertörns högskola med ett arbete om en av de första ukrainska förespråkarna för den kyrkounion som stiftades i farvatten av Lublinunionen: Confessional civilising in Ukraine: the bishop Iosyf Shumliansky and the introduction of reforms in the diocese of Lviv 1668–1708 (2005). Hans forskning omfattar ukrainsk, polsk och österrikisk historia under 1900-talet. Piotr Wawrzeniuk undervisar vid Försvarshögskolan.

Maria Zadencka, litteraturvetare och historiker, har skrivit om och intresserar sig för den så kallade Jagellonska idén, hur den tolkades i den polska och den litauiska litteraturen och publicistiken på 1800- och 1900-talet.