Allmän föreläsning

Renata Ingbrant:

Karol Szymanowski och modernismen: jaget, erotiken och myten

En öppen föreläsning om den polske kompositören Karol Szymanowskis liv och verk och den moderna människans villkor. Språk- och litteraturvetaren Renata Ingbrant, universittslektor i Polska, föreläser i samband med vårens uppsättning av Kung Roger på Kungliga Operan.

"Musiken i Kung Roger har komponerats av den polske kompositören Karol Szymanowski, vars liv och verk präglades av litteratur och av en fin de siècle-känsla av kluvenhet, rastlöshet och viljan att förstå den moderna människans villkor. I hans fotspår beger vi oss till olika platser runt om i Europa där han hämtade sin inspiration och möter människor som formade honom som kompositör, författare och intellektuell." Renata Ingbrant

Föreläsningen kan räknas som "allmän" för studenter som har detta kurskrav i sin kursplan.

Läs mer på SU's centrala sidor…

Renata Ingbrant