Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska bjuder in till gemensam minikonferens för doktoranderna – framtidens etablerade forskare. En dag för att hitta samarbets-möjligheter och bredda sina infallsvinklar. Alla intresserade välkomna, på del av eller hela dagen!

Du som vill vara med och fika eller luncha: Anmäl dig till irene.elmerot@slav.su.se eller natasa.vukelic@tyska.su.se, snarast möjligt men senast den 9 mars kl. 17. Skriv namn och eventuella matbehov (standard = vegetariskt). Obs: Lunch på Stora Skuggan kostar 110 kr för dem som anmäler sig i förväg.

OBS: För studenter som har "allmänna föreläsningar" som obligatorium i sin kursplan, kan deltagande i två kortföreläsningar räknas som en allmän föreläsning. Ta med din närvaroblankett!