Allmän föreläsning

Foto av Karol Szymanowski
Karol Szymanowski

 

I samband med den svenska premiären av operan Kung Roger på Kungliga Operan i Stockholm välkomnar vi alla studenter till följande föreläsning:

Szymanowski, Treliński, Warlikowski: Kompositörens biografi i tolkningar av Kung Roger

Föreläsare: Marcin Bogucki, University of Warsaw, Institute of Polish Culture

 
 

Karol Szymanowskis biografi är en viktig kontext i tolkningen av hans populäraste opera, Kung Roger. Föreläsningen koncentrerar sig på frågan hur beskrivningen av kompositörens liv har förändrats på senare år och hur denna förändring kan spåras i de nyaste uppsättningarna av operan. Marcin Bogucki analyserar två exempel: Mariusz Trelińskis första version av Kung Roger (Warszawa, 2000) och Krzysztof Warlikowskis uppsättning (Paris 2009).

Föreläsningsspråk: engelska

----

Marcin Bogucki har examen i kulturvetenskap, konsthistoria och musikvetenskap och är nu doktorand vid Avdelningen för teater och skådespel på Institutionen för polsk kultur vid Warszawas universitet. Hans forskning behandlar operans kulturhistoria och moderna operauppsättningar. Han är medlem av Polska sällskapet för teaterforskning och sedan 2016 sällskapets sekreterare. Han är också aktiv som opera- och teaterkritiker. Hans första bok på polska kom ut 2012 och handlade om Peter Sellars operaregi.
 
Arrangeras i samarbete med Polska institutet i Stockholm 

Läs mer om Kung Roger på Kungliga Operan