Fil. dr Karin Grelz

Om att översätta Pjotr Kropotkins "En anarkists minnen" (Natur & Kultur, 2018)

----

Fil. dr Karin Grelz talar om sitt arbete med att översätta Pjotr Kropotkins  självbiografi En anarkists minnen, som utkom 2018 på Natur & Kultur.

Vad innebär det att nyöversätta en klassiker? Och synnerhet ett verk med en sådan komplicerad och flerspråkig utgivningshistoria som Kropotkins minnen, utkommen på svenska första gången år 1900 och med originaltexter på såväl engelska som ryska? 

Karin Grelz disputerade vid Slaviska institutionen, Stockholms universitet, år 2004 med avhandlingen Beyond the Noise of Time: Readings of Marina Cvetaeva's Memories of Childhood. Förutom artiklar ägnade bl.a. Marina Tsvetajevas och Lidija Ginzburgs författarskap har hon publicerat översättningar, t.ex. av  Lidija Ginzburgs Anteckningar från belägringen.