Natalia Ringblom

Предложно-падежные конструкции в речи русско-шведских двуязычных детей и студентов РКИ 

(sv. Kasus i prepositionsfraser i rysk-svenska tvåspråkiga barns och i L2-studenters ryska språk)

Föredraget hålls på ryska