Fil. dr Olga Engfelt presenterar sin avhandling Barndomens poetik: Oscar Parlands Riki-trilogi i den ryska litterära kontexten som hösten 2018 försvarades vid Åbo akademi.