Nadezjda Zorikhina Nilsson

Konstruktioner med lexemen bolee och bol’sje (sv. mer, fler) i modern ryska: Normativ grammatik och felens grammatik

(ry. Конструкции с лексемами более и больше в современном русском языке: нормативная грамматика и грамматика ошибок)

Föredraget kommer att hållas på svenska eller ryska