FM Joanna Zatorska-Rosén (SU) presenterar ett avhandlingsavsnitt. Avhandlingen undersöker en privat boksamling (Wituski-boksamlingen) från Polonicasamlingen på Skoklosters slott.

Diskutanten är FD Charlotta Forss (Historiska institutionen, SU)