Allmän föreläsning

Filmvetaren och journalisten Hynek Pallas håller föredrag:

Filmen efter invasionen – 
Den tjeckoslovakiska filmens normalisering efter 1968

-----

Kan räknas som "Allmän föreläsning" för studenter med detta obligatorium i kursplanen.