Allmän föreläsning

Maria Zadencka,  Slaviska avd:

”Läsa snabbt, läsa långsamt” – om närläsning av litterär text