KONVERSATORIUM: I kölvatten av mars 1968: tidskriften Aneks och dess krets 
Professor Maria Zadencka (SU)
 

Tidskriften Aneks initierades av en grupp unga akademiker som lämnade Folkrepubliken Polen i farvattnet efter protestvågen 1968. Den startades i Uppsala 1972 och till dess grundare hörde bl.a. Aleksander Smolar, Eugeniusz Smolar och Krzysztof Dorosz. Tidskriftens mål var att nå framför allt ung intelligentia och studenter i Polen och förmedla de viktigaste diskussionerna och texterna inom filosofi, sociologi och ekonomi i väst, relevanta för situationen i Polen och i Östeuropa. Tidskriften har länge varit ett betydande forum för polsk politisk debatt med liberala förtecken. Aneks publicerade texter av Leszek Kołakowski, Raymond Aron, Alain Besançon, Zbigniew Brzeziński och av ryska och tjeckiska dissidenter.

Aneks gavs ut fram till år 1989 (1975 flyttade redaktionen till London).

Föreläsningen tar upp några ledtrådar i tidskriftens pluralistiska utbud av idéer och analyser, speciellt motivet ”avmystifiering av politikens värld” (”odmistyfikowanie świata polityki”).
 
Föreläsningen börjar en serie av möten som vi vill kalla för:
 
Polskt KONVERSATORIUM – samtal om litteratur, språk, samhälle och pedagogik
 
Konversatorium betyder ett fördjupat samtal. Det är en samtalsform som hör till universitetsmiljön, är nära knuten till opartisk forskning men engagerar dem som vill diskutera forskning utifrån individuell erfarenhet och förankra den i konkreta situationer i samhället. Dess syfte är ”fördjupad reflektion, förståelse och klargörande som vill erbjuda ett alternativ till dagens konfliktorienterade samtalskultur” (Lars Noväng & Per Johansson).
 
Konversatorium är en form som ger återkoppling till föreläsningar, har utpräglad pedagogisk karaktär och praktisk tillämpning som syfte.
 
Tillsammans med Polska institutet och Polska lärarnas förening i Sverige vill man utveckla en öppen plattform för erfarenhetsutbyte och tankeprövning mellan forskare, lärare, författare och samhällsdebattörer i form av reguljära möten – ett forum för diskussion om polsk kultur i svensk miljö.