Irene Elmeroth, Tora Hedin, Thomas Samuellson och Nadezjda Zorikhina Nilsson berättar om ett urval föredrag och sina intryck från de lingvistiska konferenser de har deltagit i under året.