Extraseminarium:

Sergej Petrov (1911–1988) hörde till de originellaste och färgstarkaste poeterna och översättarna i Sovjetunionen efter andra världskriget. I det nyss utkomna Meddelanden från Avdelningen för slaviska språk Nr 43 (2018) publiceras föredrag om Petrov som hölls vid 20 Nordiska slavistmötet i Stockholm 2016.

På detta extraseminarium presenterar artikelförfattarna Leonard Neuger, Barbara Lönnqvist och Lars Kleberg numret, varefter det blir ett litet releasemingel.