Om mina översättningar av svensk poesi: vad som saknas?

Leonard Neuger

Professor em. Leonard Neuger är författare till en lång rad textstudier och texttolkningar som inspirerar litteraturvetare, publicister, teaterregissörer och översättare. Han har skrivit om äldre och moderna författarna med empati och med distans till de etablerade tolkningarna av deras verk och de epoker de verkade i.

Hans texter är publicerade i banden Pomysły do interpretacji. Studia i szkice o literaturze polskiej (1997); Z perspektywy tłumacza. Szkice o poezji szwedzkiej (1997); Ćwiczenia z wrażliwości. Duże i małe szkice literackie (2006).

Översättning har ständigt åtföljt hans forskning. På 1990-talet startade Leonard Neuger ett stort projekt med målet att engagera polska översättare för överföring av August Strindbergs samlade verk till polska. Hans egna översättningar har följt Tomas Tranströmers författarskap sedan 1989 [Tomas Tranströmer, Dziki rynek; Żywym i umarłym (1989), Moja przedmowa do ciszy (1992), Muzeum motyli (1994), Gondola żałobna (1996, 2011), Wiersze i proza 1954–2004 (2012 – med Magdalena Wasilewska-Chmura]. Han har översatt Harry Martinson, Rita Tornborg, Magnus Florin, Katarina Frostenson och Marcia Sá Cavalcante Schuback.

Bland äldre poeter krävde översättningar av Carl Michael Bellman (Fredmanowe Posłania i Pieśni, 1991) och Erik Johan Stagnelius [Elegie (1991) att han ”uppfann” ett särskilt poetiskt språk på polska.

År 2017 tilldelades Leonard Neuger Svenska Akademiens pris för översättning av svensk litteratur.

Tema för seminariet är översättning av poesi från tre epoker: Bellmans, Stagnelius och Tranströmers, se Leonard Neugers Inledning (18 Kb) .