Högre lingvistiskt seminarium i slaviska språk: doc. Ahti Nikunlassi och doc. Ekaterina Protassova (Helsingfors universitet):

”Ryska som arvspråk och som främmande språk (L2) i Sverige och Finland - grammatiska fel vid språkinlärning och språkutveckling”

doc. Ahti Nikunlassi (Helsingfors universitet)
Применение сопоставительного подхода и анализа ошибок в обучении финнов русской грамматике. [The role of contrastive approach and error analysis in teaching Russian grammar to Finns].

doc. Ekaterina Protassova (Helsingfors universitet)
Ошибки и идентичность: билингвы полуторного поколения с русским домашним языком в США, Израиле, Германии и Финляндии [Errors and identity: Russian heritage speakers of the 1.5 generation in the USA, Israel, Germany and Finland]

Föredragen hålls på ryska