Allmän föreläsning

Renata Ingbrant,  Slaviska avd:

En kvinnas antivärld i Anna Świrszczyńskas poesi.