Kandidatuppsatser: 

Hanna Björn
Hanna Björn

10-12:
Hanna Björn 
"Nikolaj Evreinovs  Teatr dlja sebja”: aspekter av teatralisering".
Opponent: Alina Persson
Examinator: Per Arne Bodin
 
12-14:
Alina Persson
"När talar Napoleon franska i Tolstojs Krig och fred?”
Opponent: Hanna Björn
Examinator: