The modern ethical literature: Pär Lagerkvist - Józef Wittlin - Søren Kierkegaard.

 

Dr Katarzyna Szewczyk-Haake är verksam vid Avdelningen för litteraturteori och interdisciplinär forskning vid Adam Mickiewicz-universitet i Poznań. Hennes intressen omfattar den polska och europeiska modernismen och speciellt frågor kring förvandlingar av religiösa motiv i polska och svenska författares verk. Hon är författare till en nyutkommen bok:

Nowoczesna literatura etyczna. Wokół twórczości Józefa Wittlina i Pära Lagerkvista (Modern etisk litteratur: kring Józef Wittlin och Pär Lagerkvist författarskap). Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM, 2017.