Professor Witold Maciejewski presenterar delar av sin kommande lärobok som tar upp grundläggande problem i en jämförande analys av det polska och svenska språket.

Witold Maciejewski, fram till 2014 professor vid Adam Mickiewicz-universitetet i Poznań, f. n. vid SWPS (University of Social Sciences and Humanities) i Warszawa, är grundare av den första Skandinaviska institutionen i Warszawa. Han var tidigare lektor i polska vid Uppsala universitet och Stockholms universitet och disputerade vid Uppsala universitet med avhandlingen Podstawy polsko-szwedzkiej kontrastywnej lingwistyki tekstu (Den polsk-svenska kontrastiva textlingvistikens grunder). Hans forskning och publikationer är komparativt inriktade och omfattar det polska och de nordiska språken samt olika aspekter av litteratur- och kulturhistoria. Han är även författare till O przestrzeni w języku. Studium typologiczne z językiem polskim w centrum (Om rummet i språket. En typologisk studie med det polska språket i centrum) och en omfattande lingvistisk encyklopedi, Świat języków (Språkens värld).

Witold Maciejewski samarbetar dessutom med The Baltic University Programme. (Östersjöuniversitetet). Han är chefredaktör för den ansedda tidskriften Acta Sueco-Polonica. För sina forskar- och pedagogiska insatser har han tilldelats Nordstjärneorden av HM Konungen