Enheten för tjeckiska bjuder in till en eftermiddag för att minnas:
100 år sedan republiken Tjeckoslovakien föddes
50 år sedan Pragvåren
25 år sedan landet fredligt delades i Tjeckien och Slovakien.
 
Program:
13:00 Introduktion av ambassadör Jirí Šitler och docent Tora Hedin
13:30 försteamanuensis Roar Lishaugen, Oslo universitet: ”Folkets livgivande bröd” – De nationella klassikerna som minnespolitiskt redskap
14:30–15:00 Kaffe och tilltugg
15:00–16:00 docent Helena Lehecková, Helsingfors universitet: Václav Havel: författare, tänkare, talare, människa
 
OBS! Anmälan krävs till tjeckien2018@slav.su.se senast tisdag 4/6 kl. 10!