Laura Balcerek:   

Praktyki herstoryczne Ireny Krzywickiej


Mateusz Miesiąc: 

Krytyka mechanizmów kontroli społecznej w prozie Stanisławy Przybyszewskiej