Bild på Carl Tjernell
Carl Tjernell

Carl Tjernell lägger fram sin kandidatuppsats i ryska:

"Vad ska monstret heta? En studie av ett antal ryska benämningar från världen i dataspelet Witcher 3: Wild Hunt"

Opponent: Eva Sör

Handledare: Nadezjda Zorikhina Nilsson
Examinator: Natalia Ringblom