doktorand Irene Elmerot  (Stockholms universitet)

Presentation av avhandlingsprojektet

--------
Översikt över kommande avhandlingsprojekt.
Diskursanalytisk teori och metod möter korpuslingvistik när språkets reflektioner av ”andrafiering” – indelning i olika ”vi- och de”-grupper – ska undersökas. Irene använder den tjeckiska nationalkorpusen för att studera hur olika grupper ställs och har ställts mot varandra i tjeckisk mediediskurs. Vid denna presentation går hon igenom definitioner, bakgrund och tänkta metoder, samt några resultat från kurser i statistik och korpuslingvistik, och ser fram emot återkoppling.
----------