Högre seminarium i polska:

Dariusz Pachocki

Polska literatura biograficzna ostatnich lat.

Under de sista åren har populär biografisk litteratur tagit allt mera plats på den polska bokmarknaden. Dariusz Pachocki behandlar i sin föreläsning olika typer av gränsdragningar mellan fakta och fiktion i den nya biografiska prosan. Han diskuterar olika aspekter av författarnas konstnärliga frihet i användningen av ”berättartekniska grepp som producerar verklighet” med hjälp av autentiska personers namn och biografiska fakta. Föreläsningen tar även upp marknadens påverkan av författarnas beslut, frågor om profit och böckernas litterära kvalité.

Seminariets språk: polska

Dr hab. Dariusz Pachocki leder Editionsfilologiska forskarskolan vid Katolska universitetet i Lublin. Han själv ägnar sig åt editionsforskning och har förberett kritiska utgåvor av manuskript av poeter och författare som Edward Stachura, Józef Czechowicz, Bolesław Leśmian, Stanisław Czycz, och Władysław Broniewski. För sina arbeten fick han två gånger Katolska förlagens förbunds prestigefulla pris ”Feniks”.

http://www.kul.pl/phd-dariusz-pachocki,art_58257.html