doktorand Irina Malaxos (Stockholms universitet)

Presentation av det pågående avhandlingsarbetet