Aleksej Gippius

"Поэтические тексты в эпиграфике домонгольской Руси”

----

Aleksej Gippius är en framstående rysk lingvist och textolog, professor vid Higher School of Economics i Moskva, medarbetare vid Institut slavjanovedenija och korresponderande ledamot av den Ryska vetenskapsakademien.
Hans forskning rör den fornryska kulturen och det fornryska språket, och han står som författare till en rad uppmärksammade arbeten om epigrafik, ryska krönikor och medeltida näverbrev i deras lingvistiska och kulturhistoriska kontext. Han är en av skaparna av sajten gramoty.ru (om näverbrev).

----

(kan räknas som allmän föreläsning för Ry3/4-studenter)