fil.dr. Karine Åkerman Sarkisian (Uppsala universitet)

Digitala verktyget Monastica om den medeltida slaviska receptionen av Apophthegmata Patrum (Verba Seniorum)