Högre seminarium i polska:

Dr hab. Agnieszka Budzynska–Daca (Warszawa universitet)

Retoryka debaty publicznej (Rhetorics of the public debate)

Seminariets språk: polska

Dr hab. Agnieszka Budzynska leder avdelningen för retorik och medieforskning vid Institutionen för polska språket och litteraturvetenskap vid Warszawa universitet. Hennes intresse för retorik och retorisk analys omfattar både verk från den polska renässanshumanismen – hennes doktorsarbete handlade om Sebastian Petrycy of Pilzno, 1554–1626 ("Sebastian Petrycy of Plzen. The Philosophy and Poetry from the Rhetorical Perspective", 2001), det filosofiska 1800-talet och Schopenhauer ("Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera", 2005) – och, idag, framför allt modern medieanalys – hon studerar särskilt retoriska strategier vid valdebatter ("Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010", 2015). Hon är även medförfattare till läroböcker i praktisk användning av retorik.

Seminariets deltagare ombes att läsa följande texter som ska diskuteras under föreläsningen:
Czeslaw Milosz - Odczyt z okazji otrzymania Nagrody Nobla 1980
Wislawa Szymborska - Odczyt Noblowski 1996

Under sin vistelse vid vår institution ska hon presentera två föreläsningar.

Se gärna även 12/4 kl. 12-14 (allmän föreläsning på engelska)